AK SAVUNMA, savunma sanayinde,  uluslararası düzeyde gücünü kanıtlamış firmalarla mevcut ve gelecek projelerde ortak çalışmalar yaparak,  bu firmaların kaliteli hafif mühimmat parçalarını sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaca ulaşabilmek amacıyla, çalışanlarımızın tam katılımıyla:

  • Kalite Yönetim Sistemi’nin şirketin tüm kademelerince anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Üretim sırasında oluşabilecek hataları önceden tespit ederek, hata oluşmadan önce gerekli tedbirleri almak,
  • Sistemi sürekli iyileştirmek,
  • Tam zamanında üretim için gerekli alt yapıyı kurmak,
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Gelişen teknolojiyi yakından takip etmek,
  • Çalışanların işlerinde yeterliliklerini sağlamak ve sürekli olarak arttırmak,
  • Çevresel performansı sürekli iyileştirmek,
  • Havanın, suyun, toprağın kirletilmesini önlemek,
  • Rekabet edebilir kalite, üretim ve satış koşullarını sağlamak, kalite politikamız olarak benimsenmiştir.